รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ปี 60

โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน (โควตาจังหวัด)  และโครงการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (รับตรงทั่วประเทศ)  ประจําปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัครถึง 7 กุมภาพันธ์ 2560 นี้