รับตรง โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 60 เรียนฟรีตลอดหลักสูตร+เบี้ยเลี้ยง

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรภาษาไทย 50 ทุน และ หลักสูตรนานาชาติ 9 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้คะแนน GAT/PAT

เปิดรับสมัคร 15 ก.พ. ถึง 25 เม.ย 2560