โครงการค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E. Camp ครั้งที่ 11 ม.มหิดล

โครงการค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E. Camp ครั้งที่ 11 “Chem E. Camp #11”

สำหรับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ที่มีความสนใจอยากศึกษาต่อในด้านวิศวกรรมเคมี

“วิศวกรรมเคมี คืออะไร”
“วิศวกรรมเคมี ต่างกับ วิทยาศาสตร์อย่างไร”
“เรียนจบแล้วจะไปทำงานอะไรได้บ้าง”
“วิศวกรรมเคมีจะเหมาะกับเราหรือไม่”
“และเคมอีคาร์ คืออะไร”

มาร่วมค้นหาคำตอบพร้อมๆกันได้ที่ ค่าย Chem E. Camp ครั้งที่ 11
“One Chance For One Change ก้าวเปลี่ยนฝันสู่วิศวกรรมเคมี”
วันที่ 17-19 มีนาคม2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560

ลิงค์ใบสมัคร
Google Drive :https://goo.gl/Ax4EPB
Mediafire : http://www.mediafire.com/

ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามรายละเอียด หรือติดตามผลการคัดเลือกได้ที่https://www.facebook.com/ChemECamp/

“แล้วมาค้นหาความเป็นวิศวกรเคมีในตัวคุณพร้อมๆกัน”