รับตรง โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ธรรมศาสตร์ 60

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 90 คน

เปิดรับสมัครถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560