รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีสิริธร ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีทุนการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีสิริธร ม.ธรรมศาสตร์ 2560


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ OSP มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดแบบเต็มจำนวน และ แบบครึ่งจำนวนตามลำดับ   ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2560