โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
- มจพ.กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยนานาชาติ
- มจพ. ปราจีนบุรี  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

เปิดรับสมัคร 25 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560