รับตรงทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560 จำนวน 1,015 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายกำหนดในวิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,015 คน  คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มีนาคม 2560

ปล. ระเบียการอาจจะใช้เวลาโหลดนาน