รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.มหิดล อำนาจเจริญ 60 รอบ 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัครถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 ====     สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม     =======

 ประกาศรับสมัครสาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ใบสมัคร สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

========    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์      ===============

 ประกาศรับสมัครสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 ใบสมัคร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์