มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ Clearing-house ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2560

จำนวนรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 คน
คณะวิทยาศาสตร์  84 คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 125 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน