สรุปเข้ม 13 “100 ปี จามจุรี ร้อยความดี…ตามรอยพ่อ”

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม
สรุปเข้ม 13 “100 ปี จามจุรี ร้อยความดี…ตามรอยพ่อ”
ในวันที่ 4 – 5 และ 11-12 กุมภาพันธ์  2560
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด  http://www.curadio.chula.ac.th/sk13/Register.php