รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ รอบ 3 เปิดรับถึง 6 ก.พ.นี้

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

 เปิดรับสมัคร.. วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

โครงการที่ 3 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)

โครงการที่ 4 โครงการเด็กดีมีที่เรียน