รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ Residential College ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 60 รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง อาจารย์ 1 คนเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา 10 คน  
เรียนเป็นโมดูล เรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มย่อย 

- ปี 1-2 เรียนที่ มจธ. ราชบุรี แบบ residential College ได้รับทุนภาคเรียนละ 56000 บาททุกคน !!
- ปี 3-4 เรียนที่ มจธ.บางมด ตามปกติ  ชำระค่าบำรุงการศึกษาตามสาขาที่เลือกเรียน

เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560