รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3,419 คน

เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560