เปิดบ้านอาศรมศิลป์ ทำความรู้จักกับอาชีพสถาปนิก: 22-23 มี.ค. 60

เปิดบ้านรับน้องๆ ชั้นม.5- ม.6 (หรือสูงกว่า)ทำความรู้จักอาชีพสถาปนิก
และการเรียนในระดับปริญญาตรีสถาปัตย์ที่สถาบันอาศรมศิลป์

(กรอกใบสมัคร)

รายละเอียดกิจกรรม

  • ทำความรู้จักอาชีพสถาปนิก เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทำงาน และลักษณะงานในวิชาชีพ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต
  • ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆ พูดคุยกับพี่ๆ สถาปนิก
  • แนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอาศรมศิลป์ ที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง
  • แนะนำสำนักงานอาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการเรียนการสอนวิชาชีพสถาปนิกที่สถาบันอาศรมศิลป์ ประกอบด้วย 4 สตูดิโอหลัก สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรม สตูดิโอสถาปนิกชุมชน สตูดิโออนุรักษ์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  • ชมนิทรรศการผลงานออกแบบของสำนักงาน

วัน-เวลา:        พุธ-พฤหัส 22-23 มีนาคม 2560 กิจกรรมต่อเนื่องทั้งสองวัน  เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00 น.
สถานที่:         สถาบันอาศรมศิลป์
ค่าสมัคร:
800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)  ไป – กลับ
1,000   (หนึ่งพันบาทถ้วน) ค้างคืนที่สถาบัน
โดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาอุทิศ-ราษฎร์บูรณะ
ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ เลขที่ 235-0-785727

สิ่งที่ต้องเตรียมมา: ช้อน-ส้อม แก้วน้ำ ถุงนอน และของใช้ส่วนตัว

วิธีการสมัคร:

  1. กรอกใบสมัครออนไลน์
  1. โอนค่าสมัครและส่งสำเนาใบโอนฯ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน โดยส่งมาที่

email:  [email protected]

หมดเขตรับสมัคร: วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

หมายเหตุ
* รับสมัครเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (กำลังจะขึ้น ม.5-6 ในปีการศึกษา 2560) หรือสูงกว่าเท่านั้น
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณอัจจิมา สมทรัพย์   โทร 02-4904748 ต่อ 155 หรือ 090-262-3819"