รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร นานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาใน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และ สำนักเทคโนโลยีการเกษตร

เปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2560