รับตรงก่อน Admissions ยื่น GAT/PAT เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียว 2560

รับตรงก่อน  Admissions ยื่น GAT/PAT ม.หัวเฉียว 2560

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยใช้คะแนน GAT 40% PAT2 40% GPAX 20%

เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2560