โครงการ ส่งเสริมผู้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 60

 โครงการ ส่งเสริมผู้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560  

เปิดรับสมัครถึง 15 มีนาคม 2560