โครงการ เกษตรทายาท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560  

เปิดรับสมัคร นักเรียน ม.6 ที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 40 คน ภายใต้ชื่อโครงการ "เกษตรทายาท"

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2560