รับตรง โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย พระจอมเกล้าธนบุรี 60 รอบ 2

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

เปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ ถึง 12 มีนาคม 2560