ย้ำ ปี 60 มทร.ธัญบุรี ไม่รับผ่าน Admissions รับผ่านสอบตรงเท่านั้น ปิดรับ 28 ก.พ. นี้

ปีการศึกษา 2560 มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะสอบตรง เท่านั้น
ไม่รับสมัครผานระบบกลาง (Admissions) ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

เปิดรับสมัครถึง 28 ก.พ.2560 นี้

น้องๆที่สนใจ ธัญบุรี ก็ควรจะสมัครเพื่อเลือกไว้ก่อน ก็ได้ตอนได้ค่อยตัดสินใจอีกที !!