การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัคร 10 ก.พ. ถึง 15 มีนาคม 2560