มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 4) 

เปิดรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 16 เมษายน 2560