ด่วนเลย รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 60 จำนวน30 คน ถ้าครบจะปิดรับทันที

>รับตรงคณะพยาบาลศาตร์<
#คณะพยายาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
#สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
#หลักสูตรรับรองจากสภาการพยาบาล 
#รับโควตา  10 คน 
สมัครก่อนได้ก่อน(ถ้าครบจะปิดรับทันที)

----------------
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541เปิดทำการสอนหลักสูตรต่าง ๆทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และเป็นคนดีในสังคม  นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพ การศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน


ความโดดเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ 
-นอกจากจะเรียนด้านการพยาบาลแล้วยังเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงพยาบาลบริหารองค์กร สมัยใหม่ ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน ซึ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบัน
-เรียนรู้ด้วยการใช้สื่อสมัยใหม่อยู่เสมอและได้ทดลองใช้ห้องปฎิบัติการเพื่อให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพ
-สอนเพิ่มเติมด้านภาษาและศัพท์ทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถทำงานในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยต่างชาติได้
-เรียนเสริมเรื่องการบริหารเวลาซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษและกฎหมายการพยาบาลเบื้องต้น 
-----------------------------
โควตานี้เหมาะสำหรับ?
-ผู้ที่จบสาย วิทย์-คณิต
-ผู้ที่ต้องการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์แต่ไม่มั่นใจว่าจะสอบติดหรือไม่
-ผู้ที่อาจเรียนคณะอื่นอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองอยากเปลี่ยนมาเรียนคณะพยาบาล
-ผู้ที่รักในวิชาชีพ ชอบช่วยเหลือผู้คนมีจิตใจเมตตาอารี
-----------------------------
สถานที่ศึกษา
- มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
วิทยาเขตกาญจนบุรี 20 คน
วิทยาเขตวัชรพล 10 คน
------------------------------
คุณสมบัติ 
-วุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต
-เกรด 2.20 ขึ้นไป
-สูง เกิน150 เซ็นติเมตร
-น้ำหนัก เหมาะสมกับส่วนสูง
-----------------------------


ค่าใช้จ่าย
ค่าสมัคร 500 บาท
ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 39,000.-
ค่าเทอมล่ะ 56,000 บาท
(ค่าเทอมเหมาจ่าย 170,000.-/ปี
1ปี เรียน3เทอม)
ใช้กองกู้ยืมได้ 90,000.-/ปี
>สรุป
>นักศึกษาชำระเอง 80,000.-/ปี
------------------------------
วันสัมภาษณ์และรายงานตัว
11,25 มีนาคม 2560
------------------------------
เอกสารการสมัคร
ชำระค่าสมัครแรกเข้า 500 บาท
#เอกสารการสมัคร
1.รูป 1นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 2ใบ
--------------------------------------
สมัคร/สอบถาม 
อ.วีณา โทร:062-635-7998
อ.บัว โทร,ไลน์ :082-472-4455