ค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 จัดโดย คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

ปุกาศ!!!
กลับมาพบกันอีกครั้งกับค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 เปิดรับสมัครน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Agri Bio-Science Camp”ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2560 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กำหนดการรับสมัคร
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560
- ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผ่าน www.agr.ku.ac.th

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาล่าสุด
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
4. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

สามารถสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.agr.ku.ac.th/newweb/index.php/th/generalnewsmenu/698-agribiosc60-2
InBlog : Agri Bio-Science Camp by Faculty of Agriculture KU 
หรือโทร 02-579-0588 ต่อ 1303
FB AgriBioSciCamp
-------------------------------------------------------------------------------
โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่ 
งานบริการการศึกษา (ค่ายวิทยาศาสตร์ Agri Bio – Science ครั้งที่ 8) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900