รวม รับตรง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 50 โครงการ ปิดรับ มีนาคม 60

รวมโครงการรับตรง โควตา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 30 โครงการ
ที่ปิดรับสมัครภายในเดือนมีนาคมนี้จ้า รีบสมัครด่วนเลยนะ เช่น  
รับตรงทั่วประเทศ จุฬฯ,อุบล,การบินพลเรือน,พะเยา,เกษตร ศรีราชา,สวนสุนันทา, เภสัชอุบล, ทุน siit , 

มหาวิทยาลัย โครงการ ปิดรับ  
แม่โจ้ โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) แม่โจ้ 60 3 มีค
แม่โจ้ รับตรงทั่วประเทศ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ม.แม่โจ้ 2560 3 มีค
ขอนแก่น รับตรงโครงการพิเศษ สอบข้อเขียน  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 60 3 มีค
ลาดกระบัง รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง 2560 6 มีค
หัวเฉียว รับตรง ยื่น GAT/PAT เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียว 2560  7 มีค
ศิลปากร รับตรง  ทุน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 2560 9 มีค
เกษตร รับตรง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รอบ 2  10 มีค
พะเยา รับตรงทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา ปี 60 จำนวน 1,740 คน  10 มีค
มอ รับตรง 4 โครงการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปี 60 รอบ 2  10 มีค
ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี ขยายสมัครรับตรงหวั่นเด็กเสียโอกาส เหตุไม่รับรอบ Admissions 60 !! 10 มีค
เกษตรศาสตร์ รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 60 12 มีค
บางมด รับตรง โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย รอบ 2 12 มีค
จุฬาฯ รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 60 รอบ 2 13 มีค
อุบลราชธานี รับตรงทั่วประเทศ  ม.อุบลราชธานี 2560 จำนวน 1,850 คน  15 มีค
มอ โครงการ ส่งเสริมผู้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 60 15 มีค
อุบลราชธานี รับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60 จำนวน 30 คน  15 มีค
นครพนม รับตรงทั่วประเทศ ม.นครพนม 2560 รอบ 2 15 มีค
เกษตรศาสตร์ รับตรง ทุน โครงการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  15 มีค
  รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560 15 มีค
จุฬา รับตรงทั่วประเทศ แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 15 มีค
จันทรเกษม รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2560 16 มีค
เกษตรศาสตร์ รับตรงทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560 จำนวน 1,015 คน  16 มีค
สุรนารี  รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร นานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 60  16 มีค
มหาสารคาม รับตรง โครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60 17 มีค
  รับตรง สอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต 60 17 มีค
ธรรมศาสตร์ รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีทุน สถาบันเทคโนโลยีสิริธร ม.ธรรมศาสตร์ 2560  20 มีค
เกื้อการุณย์  รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 60 20 มีค
  รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 60 24 มีค
เชียงใหม่ รับตรง CMUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ 2560 รอบ intake 2 24 มีค
มหิดล รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 60 29 มีค
ธรรมศาสตร์ รับตรง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธรรมศาสตร์ 60 31 มีค
  รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 กว่า 500 คน  31 มีค
สวนสุนันทา รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 รอบ 2 รวม 4,158 คน  31 มีค