เปิดบ้าน จุฬาฯ Expo 2017 งานครั้งนี้มาพร้อมความยิ่งใหญ่ในรอบ 100 ปี

จุฬาฯ Expo 2017 is coming... Are you ready?

งานครั้งนี้มาพร้อมความยิ่งใหญ่ในรอบ 100 ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งคติพจน์ของงาน คือ Forward | For All | For Good

ทุกคนสามารถเข้าร่วมงานได้ ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออาชีพ!

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560

See you at CU :)

??Grand Opening??of Chula Expo 2017
“Lighting Innovation”

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
เวลา 11.00 น. - 20.00 น.
ณ ทางเชื่อม BTS Siam Square One

“กิจกรรมที่เป็น Highlight ของงาน Grand Opening มีอะไรบ้าง?”

กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ของงานนี้ คือ การเปิดตัวส่วนต่าง ๆ ของงานจุฬาฯ Expo 2017 ซึ่งประกอบด้วย
- LOGO ประจำงานและการสัมภาษณ์นิสิตผู้ออกแบบ
- Chula Ambassador หรือทูตกิจกรรมประจำงาน
- Application จุฬาฯ Expo 2017

นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น คุณครูสมศรี / พี่แต้ว ณฐพร / พี่หมอวิน อัครวินท์ / และพี่กั้ง The Star 10

และส่วนที่พลาดไม่ได้ สำหรับน้อง ๆ มัธยมคือ การแนะนำกิจกรรมของคณะต่าง ๆ ในวันงานจุฬาฯ Expo 2017 !

ในส่วนของนิทรรศการยังมีโครงการที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
- เกมคลื่นสมอง ชะลอโรคอัลไซเมอร์ จาก Health City
- ตู้ Refund จาก Smart City
- และ Smart Executive : Thailand 4.0 จาก Human City

ไม่มาแล้วจะเสียใจ !! แล้วเจอกันวันพุธที่ 8 มีนาคมนี้

รายละเอียดงานทั้งหมด  ChulaExpo2017