ชีทสอนของอาจารย์ กมล ที่ใช้ติวEng  Gat-Onet โดยส่วนตัวอาจารย์ทำไว้ได้ดีมากๆ มีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยน้องหลายคนได้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาโดยไม่ เสียเงิน โดยทาง UniGang.com ได้ขออณุญาติอาจารย์เพื่อนำมาเผยเเพร่แล้ว ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับ สำหรับความอนุเคราะห์ โดยอาจารย์เปิดสอนอยู่ที่ชลบุรีใครอยู่ใกล้ อยากเรียนกับอาจารย์ก็ได้นะครับ  kamonenglish.com

1GAT ANALOGY1.zip เจาะแนวข้อสอบ ANALOGY ในข้อสอบ GAT พร้อมคำแปลเพื่อประหยัดเวลา
     
2GAT O-NET TOEIC WORDBUILDING 1.pdf หนังสือศัพท์นักเรียนดาวน์โหลดเพื่อทบทวน เจาะคำศัพท์ O-NET และ GAT มี Idioms และ Analogy ตรง ๆ ฟังประกอบคู่กับไฟล์เสียง ไม่ต้องไปเสียเงิน ร้องเพลง ท่องศัพท์ที่ไม่ออก
     
3KAMONENGLISH GRAMMAR GAT O-NET TOEIC.pdf ไวยากรณ์เพื่อการสอบระดับมหาวิทยาลัย ไม่มีเนื้อหาโรงเรียน ไม่เหมาะสำหรับข้อสอบโรงเรียน เน้นการหาคำผิด และ Cloze Test รวบรวมแต่ที่สอบตรงและสอบจริงเท่านั้น เรียนประกอบ ไฟล์ no1-no20
     
4No1 Grammar TOEIC GAT O-NET.zip Concept ไวยากรณ์เพื่อการสอบมหาวิทยาลัย บทปรับพื้นฐานมหาวิทยาลัย WORD FORM ความแตกต่างระหว่าง Adj vs Adv และ Part of Speechs สอนแบบสไลด์ PPs บังคับลูกศิษย์อ.กมล LOAD
     
5No11 Grammar Toeic Gat O-net.zip บทที่ 11 เจาะข้อสอบ Pronouns - Pronoun Forms - Relatives - Reflexsive - Intensive - Unneccesary Prenouns - Pronoun Agreement
     
6No12 Grammar Toeic Gat O-net.zip บทที่ 12 เจาะข้อสอบเรื่อง Noun นับได้ นับไม่ได้ Determiners - Number - Measurement - Compound Noun
     
7No13 Grammar Toeic Gat O-net.zip บทที่ 13 เจาะข้อสอบ Preposition การใช้ Preposition with Verb - Adjective - Participle - Noun, Adverbial Phrase for Place, Time, Relationship, and Transitional Word
     
8No14 Grammar Toeic Gat O-net.zip บทที่ 14 เจาะข้อสอบ Article: a an the และ ความแตกต่างระหว่างการใช้ the กับ Possessive Pronouns
     
9No15 Grammar Toeic Gat O-net.zip บทที่ 15 เจาะข้อสอบ Word Order การเรียงลำดับคำ ลำดับประโยค INVERSION สำคัญมาก บทนี้ แนวนิยมข้อสอบสามปีหลังติดต่อกัน
     
10No2 GrammarTOEIC GAT O-NET.zip บทที่ 2 พื้นฐานประโยค ความหมายและประเภทของประโยค ประเภทของ Verb - Linking Verb - Causative Verb การใช้ Expletive: It vs There และ โครงสร้าง take vs spend
     
11No3 Grammar TOEIC GAT O-NET.zip บทที่ 3 Relative Pronoun หรือ Adjective Clauses การแต่งประโยคโดยใช้ who - which - whom - whose - where - which - that การใช้ preposition with certain relatives
     
12No4 Grammar Toeic Gat O-net.zip บทที่ 4 Adverb Clause หรือ DC,IC or Ic DC ความหมายและประเภท สำนวนวลีคล้ายกับ Adverb Clause, Reduced Adverb Clauses, Ever clause, No matter clause ออกสอบมากอันดับ2
     
13REVIEW GAT MARCH 52.pdf ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2552 พร้อมบทแปล
     
14Review O-NET 52.zip ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมบทแปล
     
15Vocab601.zip เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms
16Vocab602.zip เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms
17Vocab603.zip เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms
18Vocab604.zip เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms
19Vocab605.zip เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms
20vocab606.rar เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms
21vocab607.rar เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms
22vocab608.rar เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms
23vocab609.rar เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms
24vocab610.rar เสียงการอ่านคำศัพท์ บทที่ 1-10 จากหนังสือคำศัพท์ พร้อม Idioms