รับตรง คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 60

คณะวิทยาการสื่อการเปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ
รับสมัคร วันจันทร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ วันที่พุธที่ 5 เมษายน 2560
สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษาบน 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560