ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส,ปัตตานี,ยะเลา,สตูล,และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ,เทพา,นาทวี และ สะบ้าย้อย เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันดุมศึกษา 9 แห่ง ได้แก่ สถาบันที่เปิดรับ เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น จุฬาฯ เชียงใหม่ ธรรมศาสตร์ มหิดล ศิลปากร มศว สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับ 15-27 มีนาคม 2560