ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธ์ุใหม่ ครั้งที่ 21 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ค่ายนี้ไม่ใช่ค่ายวิชาการแต่เป็นค่ายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาผ่านทางการเรียนและกิจกรรมต่างๆ

ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธ์ุใหม่ ครั้งที่ 21  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 ภายในภาคอีสาน 

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 21 เมษายน 2560

ค่าสมัคร : 200 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 4 มิถุนายน 2560 – วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อ.คำกล้า จ.สกลนคร 

            - ดาวน์โหลด https://goo.gl/cezDJH
            -รายละเอียดค่าย https://goo.gl/cezDJH

 

           - Facebook : https://www.facebook.com/termfuncamp21/