โครงการค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ เปิดรับสมัครถึง 17 มี.ค. นี้

โครงการค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ ๔ ตอน ทอฝันทางสีขาว

22 - 23 เมษายน 2560

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รับสมัคร 1 -17 มี.ค. 2560

ประกาศผล 24 มี.ค. 2560

คุณสมบัติ

มัธยมศึกษาปีที่ 4-5

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1. กำหนดการ

2. ระเบียบการและใบสมัคร