ด่วน ประกาศผล กสพท 2560 แล้ว

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดด้วยครับ

คะแนนสูงสุดต่่าสุดและค่าเฉลี่ยกสพท ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด »

การประกาศผลสอบคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด »