รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เปิดรับถึง 20 มี.ค.นี้

คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่ จบชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรม ในโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครถึง 20 มีนาคม 2560