รับตรง โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 60

คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่ จบชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครถึง 20 มีนาคม 2560