รับตรง โครงการปกติและโครงการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 60 ครั้งที่ 2

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป
โครงการปกติและโครงการพิเศษ ครั้งที่ 2 ใน 6 สาขาวิชา รวม 72 คน

เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2560