ประกาศผล รับตรง ระบบมหิดลรับตรง 17 มี.ค. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ระบบมหิดลรับตรง ม.มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
และรับรหัสระบุตัวบุคคล วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป