“น้องอ๊อด” ทำโอเน็ต คณิตศาสตร์ เต็ม100 สอบติดแพทย์-ทันตแพทย์ 5 แห่ง เผยเทคนิคการเตรียมตัวสอบ

 

    บุรีรัมย์- สพม.32 บุรีรัมย์เตรียมมอบประกาศนียบัตรชื่นชม “น้องอ๊อด” นักเรียนร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม ที่ทำคะแนนสอบโอเนต วิชาคณิตฯ ได้เต็ม 100 ทั้งยังสอบติดคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง 5 แห่ง เจ้าตัวเผยได้เคล็ดลับจากพ่อนำโจทย์ข้อสอบย้อนหลัง 10 ปีมาทดลองทำ อนาคตฝันอยากเป็นทันตแพทย์
       
       วันนี้ ( 22 มี.ค. ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) และโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เตรียมมอบประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม นายรจิต รจิตบูรณะกุล หรือน้องอ๊อด นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเนต ปีการศึกษา 2559 ( สอบ กุมภาพันธ์ 2560 ) วิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน
       
       ทั้งยังสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ และ ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยชื่อดังอีก 5 แห่ง คือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น , ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เภสัชกร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
       นอกจากนั้นน้องอ๊อด ยังมีคะแนนการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.บึงกาฬ ลำดับที่ 6 ของภาค และได้ลำดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับจังหวัด ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ด้วย


       
       โดยน้องอ๊อด เป็นเด็กขยัน ตั้งใจเรียน มีเกรดเฉลี่ย ผลการเรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 - 6 จะอยู่ที่ประมาณ 3.87 โดยมี น.ส.สมจิต ไกศลวัฒนา และนายสมชัย จันทร์หอม ครูประจำชั้น คอยดูแลเอาใจใส่ อีกทั้งนายอมฤทธิ์ บุพโต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ด้านคณิตศาสตร์ และนำนักเรียนไปสอบแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วย
       
       นายรจิต หรือน้องอ๊อด ได้เผยเคล็ดลับที่ทำให้สอบได้คะแนนโอเนตได้เต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนที่ดี ว่า นอกจากตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียนแล้ว จะนำโจทย์ข้อสอบย้อนหลัง 5 - 10 ปีมาทดลองทำและฝึกทำบ่อยๆ ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ได้มาจากพ่อที่เคยทำมาก่อนเมื่อสมัยเรียน ม.ปลาย ที่ทำสำคัญจะมีพ่อและแม่คอยเป็นกำลังใจตลอด
       
       ส่วนความฝันอยากจะเป็นทันตแพทย์เหมือนกับพ่อ ซึ่งตอนนี้สอบติดและเลือกที่จะศึกษาต่อ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       
       ด้าน นายอารยะชัย ชนะวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กล่าวว่า อยากให้น้องอ๊อด เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องได้เอาเป็นแบบอย่าง และหากมีเวลาว่างอยากให้น้องอ๊อด มาช่วยแนะแนวให้กับรุ่นน้อง เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงเคล็ดลับที่ไม่ให้เกิดความเครียดและมีความรักใจวิชาที่เรียน เพื่อให้เด็กคนอื่นเรียนเก่งและประสบผลสำเร็จด้วย         ขณะที่ ทพ.วรวุฒิ รจิตบูรณะกุล บิดาของน้องอ๊อด บอกว่า รู้สึกภูมิใจที่ลูกชายสอบโอเนต ได้คะแนนเต็ม 100 และสอบติดทันตแพทย์ ตามที่ลูกตั้งใจ ส่วนตัวจะคอยวางแผนการเรียนให้กับลูกโดยให้ลูกฝึกทำข้อสอบแต่ละวิชา และจับเวลาการทำด้วย ที่สำคัญจะนำโจทย์ข้อสอบย้อนหลัง 5 - 10 ปีมาให้ทดลองทำเพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบทุกครั้ง
       
       หากช่วงไหนที่ลูกเครียดหรือเหนื่อยกับการเรียนจะพาไปเล่นกีฬาหรือพักผ่อนเพื่อให้ลูกได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งพ่อแม่ถือเป็นส่วนสำคัญมาก แต่ส่วนตัวไม่ได้คาดหวังอะไรมากลูกทำได้ขนาดนี้ ภูมิใจมากแล้ว 

Credit  manager