รับตรงทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนรับ : 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน และ รับตรง ทั่วประเทศ 12 คน
เปิดรับสมัคร  27 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2560