รับตรง 3 โครงการ มหาวิทยาลัย พะเยา 60 เปิดรับถึง 29 พ.ค.

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ใน 3 โครงการ เปิดรับสมัครถึง 29 พฤษภาคม 2560

โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ เปิดรับสมัคร รับสมัครคลิกที่นี่ 

โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร   เปิดรับสมัคร รับสมัครคลิกที่นี่ 

โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  เปิดรับสมัคร  รับสมัครคลิกที่นี่