รับตรง ระบบสอบกลาง Admissions สถาบันพระบรมราชชนก 2560 ปิดรับ 27 เมษา นี้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง Admissions

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 -27 เมษายน 2560 นี้