โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ "Marketing Trainee รุ่นที่ 31"

สวัสดีค่ะ เรามีโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์ค่ะจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
โครงการ Marketing Trainee โครงการดีๆสำหรับนักศึกษาปี 4


อีกหนึ่งเส้นทางชีวิต เพื่อก้าวสู่เส้นทางนักการตลาดอย่างมืออาชีพกับ โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ "Marketing Trainee รุ่นที่ 31"

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากโครงการนี้ :
1.ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการตลาด
2.ได้ connection จากเพื่อนต่างมหาลัยทั่วประเทศไทย
3.ได้รับประกาศนียบัตรหลังจากจบโครงการ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
1. เป็นนิสิต/นักศึกษาชั้นปี4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 (นักศึกษาที่จบ 3 ปีครึ่งจะต้องมีใบรับรองจากทางสถาบันศึกษา)
2. จะต้องเรียนสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องมีหน่วยกิตมากกว่า 12 หน่วยกิต
3. อายุไม่เกิน 25 ปี
4. นิสิต/นักศึกษาจะต้องไม่ทำงาน หรือเข้าร่วมโครงการอื่นระหว่างการอบรม
5.ต้องผ่านการสอบปรนัยและผ่านการสอบสัมภาษณ์

เส้นทางของคุณ....คุณเป็นคนกำหนด.....
สามารถซื้อใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ -19 เมษายน 2560 ผ่านทางออนไลน์ : https://goo.gl/2MFsWL

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/SMARTJMAT / LINE : @smartjmat

หรือทาง Website : www.marketingthai.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :
?? สมาคมการตลาด : 02-679-7360-3
คุณน่าน : 085-8154498 ?