ชมภาพอาคารเรียนในมหาวิทยาลัย Henan Agricultural ยิ่งใหญ่อลังการราวกับพระราชวัง

     หวั่งอี้ สื่อจีนรวมภาพ (11 เม.ย.) เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีผู้เผยแพร่ภาพอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยการเกษตรเหอหนัน วิทยาเขตหลงจื่อ ซึ่งถูกออกแบบให้ดูคล้ายกับ “ทำเนียบขาว” ของสหรัฐ
       
       รายงานระบุว่า อาคารเรียนดังกล่าวจะถูกใช้ประโยชน์เป็นห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องสมุด ห้องบริหารกิจการมหาวิทยาลัย ฯลฯ
       
       ชาวเน็ตพากันขนานนามวิทยาเขตดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยการเกษตรเหอหนัน วิทยาเขต “พระราชวัง” 

Credit manage