รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ
เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร ถึง 16 มิถุนายน 2560