ดูกันชัด คะแนน GAT/PAT 59 vs 60 !!! หลายคณะคะแนนขึ้นแน่นอน !!?


GAT : ปี 60 สำหรับผม ถือว่าใกล้เคียงกับปี 59 
           แต่ ปี 60 คะแนนยังถือว่าคะแนนน้อยกว่า ปี 58 เยอะ ครับ

PAT1 : ปี 60 ภาพรวมจากทั้งสองรอบ กลุ่มคะแนน 120 ขึ้นไป คะแนนสูงกว่า ปี 59   แต่กลุ่มคะแนน 120 ลงไปซึ่งเป็นกลุ่มของคนส่วนใหญ่ คะแนน ปี 60 ยังน้อยกว่า ปี 59 นะครับ   ภาพรวม PAT1 สำหรับผมยังถือว่าคะแนนลดลงนะครับ  

แต่ใน แอดกลางในกลุ่มที่มีการแข่งขันที่ใช้ PAT1 สูงๆ เช่น บัญชี จุฬา อันนี้คงต้องไปวิเคราะห์กันอีกรอบ >.<

PAT2  : ปี 60  คะแนนสายวิทย์สุขภาพ นี่โดนกันไปเต็ม PAT2 ปี 60 สูงกว่า ปี 59 ชัดเจน
            แต่คะแนน ปี 60 ยังถือว่าน้อยกว่า ปี 58 เยอะมากครับ
           คะแนนแอดกลาง สายวิทย์สุขภาพโดยเฉพาะ เภสัช ยังไงคะแนนก็คงไม่มากว่า ปี 58 มั้ง

PAT3 :  ปี 60 คะแนนสูงกว่า 59  แต่ยังน่าจะน้อยกว่า 58

PAT5 : ปี 60 คะแนนโดยรวม  เทียบกันระหว่ารอบ  2/59 กับรอบ 1/60
           ตอนแรกยังไงก็คิดว่า ปี 60 คะแนนน้อยกว่านะ  คะแนนปี 60 สายศึกษาศาสตร์ น่าจะลดลง
           แต่ว่าผมก็ลืมนึกไปว่า ปี 59 คะแนนลดลงมาจาก 58 แบบเยอะมาก !!
           ปี 60 นี้ ยังไง บางสาขาของครูในหลายสถาบันมีโอกาสคะแนนขึ้นได้
          เดียวคงต้องไปดูรายละเอียดลึกๆ อีกที T___T