น้องๆ หลายคนอาจจะสงสัย จิตแพทย์ นี่ต่างกับ นักจิตวิทยาอย่างไร !!?
 จิตแพทย์เป็นหมอโรคจิต !?  จิตแพทย์พูดคุยกับคนบ้านรุ้เรื่อง !?

ไขข้อสงสัย กับ 10 คำถามที่คนมักสงสัยเกี่ยวกับ จิตแพทย์

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา:  หมอปอขอเล่าเรื่องโรคจิตเวช 
@thepsychistory 
https://www.facebook.com/thepsychistory