รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 60 รวม 140 คน

   ด้วย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รวม จำนวน 140 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร 

ที่

หลักสูตร

จำนวนรับ

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

70

2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

70

เปิดรับสมัคร ถึง 26 มิถุนายน 2560