ยินดีด้วยจ้า เนติวิทย์ ได้รับการเลือกเป็น "ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เนติวิทย์" ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ด้วยคะแนนเสียง 27 จากองค์ประชุมทั้งหมด 36 คน  โดยหลังจากได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น ก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับเนติวิทย์ ตำแหน่งประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์ฯคนใหม่อย่างล้นหลาม หลังจากนี้ต้องจับตาต่อไป ว่านาย เนติวิทย์ ว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด

Credit  FB : Nawakhun Sanasilapin  , FB : Netiwit Chotiphatphaisal