รับตรง สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60

โครงการปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ตั้งแต่บัดนนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2560