รับตรง โครงการเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2560 เปิดรับถึง 24 พ.ค. นี้

 

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา โครงการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 18 เมษายน ถึง 24 พฤษภาคม 2560

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ภาษาญี่ปุ่น 70 คน
ภาษาจีน 70 คน
ภาษาเกาหลี 30 คน
ภาษาเวียดนาม 30 คน