รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทดแทนผู้สละสิทธ์ 2 ปี 60 กว่า 2,000 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทุกวิทยาเขตกว่า 2,000 คน

เปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม ถึง 12 กรกฎาคม 2560